2021 Kalender

Verjaarsdae 2021

Sinodale inligting

Selfdegeslagverbintenisse

Vir Preke Opnames ens Kliek op die Youtube Skakel

Youtube%20Channel
Waar is ons?

NG Kerk Debruinpark, Theunissenstraat 32, Ermelo
Kantoor Ure: Maandag tot Vrydag - 08:00 tot 13:00

Kontak Ons

KERKKANTOOR
081 420 3910 /ngkdebruin@gmail.com

LERAARS
DS. DF EHLERS : difehlers@gmail.com
DS. H MATTHEE : herman@ngdebruinpark.co.za

Sondag: Tye en Aktiwiteite

09:00 Erediens
10:15 – 11:15 #Kruisfiks Jeug
17:00 - #Kruisfiks Belydenisklas

Let wel dat daar geen Groeipunt of #Kruisfiks gedurende die Skoolvakansie of Langnaweke is nie.

Herman.JPG

Ds. Herman Matthee

Diff

Ds. Dif Ehlers

Youtube%20ChannelX%20WebLogo%20Website%20By